Нові виміри

Цей цикл – мої дослідження, що інтерпретують виміри духовного потенціалу людини,  відображають прояви внутрішніх імпульсів. Він про шлях до себе, самоідентифікацію у цивілізаційному часі людства. Про пошук  меж простору людської підсвідомості в осягненні безмежності безкінечності, що нас оточує. Митець діє як інструмент Всесвіту в самоусвідомленні себе.