IGOR GRECHANYK
igor@grechanyk.kiev.ua
Sm Fantastic Live

Monument to Ukrainian National Poet TARAS SHEVCHENKO in Khust, Transcarpathian Region of Ukraine

June 2012

Sponsorship of Viktor Baloga

http://uzhgorod.in/ua/novini/2012/iyun/u_husti_vstanovili_pam_yatnik_tarasu_shevchenku

http://zakarpattya.net.ua/News/97868-Pamiatnyk-Shevchenku-v-KHusti-pryiednavsia-do-analohiv-u-Sofii-i-Baku-FOTO

http://karpatnews.in.ua/news/47339

Igor Grechanyk - Taras Shevchenko monument
Igor Grechanyk - Taras Shevchenko monument
Igor Grechanyk - Taras Shevchenko monument
Taras Shevchenko monument by Igor Grechanyk
Taras Shevchenko monument by Igor Grechanyk
Taras Shevchenko monument by Igor Grechanyk
Taras Shevchenko monument by Igor Grechanyk
Taras Shevchenko monument by Igor Grechanyk
Taras Shevchenko monument by Igor Grechanyk
Taras Shevchenko monument by Igor Grechanyk